Po prázdninách sme sa opäť vrátili do školských lavíc. Tiež sa zahájila aj krúžková činnosť na našej škole. Malí bádatelia a Všetkovedkovia vyrazili 21. 9. do miestnej časti našej obce pod Ivor, kde sa veľmi radi vracajú. Čakala ich tu skvelá opekačka, rôzne hry na ihrisku a kto sa nebál, vybral sa aj do lesa na hríbiky.Opäť sme si toto popoludnie skvele užili a tešíme sa na ďalšie akcie.

V1 V2  V3 V4

   V5 V6 V7