Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude počas vianočných sviatkov prerušená od štvrtku 23.decembra 2021 do 7.januára 2022 vrátane.

 

Vianoce  nám opäť nežne klopú na dvere.  Sú to sviatky lásky, pokoja , rodinnej pohody, obdarovania a darčekov. Prajeme Vám požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov do nového roku 2022. 

Deti si hravou a zábavnou formou zacvičili a vyskúšali nové posilňovacie stroje. Cvičenie na fitness strojoch posilňuje svaly na nohách a rozvíja koordináciu, potrebnú na vzpriamené držanie tela. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote.

Mesiac december bol v našej materskej škole plný očakávaní a prekvapení nielen pre dospelých, ale hlavne pre tých najmenších – deti. Hneď v prvé decembrové dni sme si dotvorili adventný veniec, na ktorom sme postupne zapálili všetky štyri sviece. Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi anjelikmi. Neprišli naprázdno a balíčkami obdarovali všetky deti, za čo im poďakovali pekným programom plným básní a piesní. Počas druhého adventného týždňa sme sa pripravovali na príchod Vianoc. Vytvorili sme si krásne výrobky, ktorými sme ozdobili hlavnú chodbu MŠ a ozdobili vianočné stromčeky. Napiekli sme medovníčky a osvojili mnoho kolied a vinšovačiek. Pripravili sme si darčeky, s ktorými sme potešili našich blízkych, priblížili zvyky a tradície na Ondreja, Katarínu, Barboru, Luciu....

Zaspievali sme si spoločne vianočné piesne a koledy, pripravili sme si slávnostné posedenie pri vianočnom stole, kde nechýbali vianočné oblátky s medom, jabĺčka, medovníky, sušené ovocie a iné dobroty.

    “…Vianoce sú, keď sme spolu,

         keď rodina sadá k stolu…”

 

 

 

 

Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vždy vrcholí milým vianočným posedením. Na sviatočne prestretom stole nechýbalivianočné oblátky s medom, medovníčky a sušené ovocie, ktoré sme si sami pripravili. K slávnostnému stolu sme si pripravili sladký detský punč.  Atmosféru sme si spríjemnili počúvaním a spievaním  vianočných piesní a kolied. Všade bolo cítiť atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

         Dobrý deň vinšujem, ako sa máte,

           nesiem Vám novinu, nože počúvajte.

   V mestečku Betleheme v maštaľke na slame

leží tam dieťatko, malé pacholiatko.

 

 

 

 

Medzi jednu z najkrajších tradícii Vianoc patrí koledovanie. Túto tradíciu  oživili naši malí koledníci, ktorí svojim spevom a vinšami rozdávali radosť z narodenia malého Ježiška.

 

Keďže sa blížia Vianoce, tak sme sa už tradične pustili do pečenia medovníčkov. Deň vopred sme sa porozprávali o prichádzajúcich vianočných sviatkoch a pripravili sme si medovníkové cesto. Na druhý deň sme sa pustili do práce. Cesto si deti vyvaľkali a s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky. Pečenie a vykrajovanie medovníkov sa im veľmi páčilo. Tento predvianočný čas, bol pre nás všetkých veľmi príjemný, nakoľko sme sa všetci tešili na Vianoce.

Čarovné obdobie  adventu je spojené aj s odpočítavaním dní do Vianoce. Deti si s krajčírkou vyrobili adventný kalendár, ktorý má 24 okienok a v každom z nich sa nachádza úloha pre deti na každý deň. Okrem adventného kalendára sme si ušili aj krásne vianočné ozdoby, ktorými si deti ozdobili stromček. V úvode sa oboznámili so šijacím strojom a jeho fungovaním, taktiež pomáhali pri navliekaní nití, strihaní látky, zdobení adventného kalendára a vypĺňaní vianočných ozdôb. Samotné šitie bolo pre deti veľmi zaujímavé. Dokončený adventný kalendár si vyvesili v triede, kde si každý deň otvárajú jedno okienko a spoločne odpočítavajú zostávajúce dni do Vianoc.

Krásnymi veršíkmi a pesničkami vítali deti v škôlke dlho očakávaného Mikuláša. Pomáhali mu anjelikovia aj nezbedný čertík, ktorého sme ale medzi deti nepustili. A potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov. Každé dieťa si pevne držalo ten svoj a sľubovalo Mikulášovi, že bude dobré a poslušné. Napokon sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a sľúbil, že sa o rok určite vráti…