Koncom septembra 29. 9. sme si pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň bol na našej škole v znamení bielej. Deti prišli v bielom a rôznymi hrami a aktivitami sme si pripomínali, aký význam má mlieko pre naše zdravie. Mliečko je super!

kolaz