bobor.png

V týždni od 8. 11. 2021 prebiehala na škole informatická súťaž I- Bobor, v ktorej si mohli žiaci ponamáhať svoje hlavičky v 5 ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 náročných matematicko- logických úlohách. Viac ako 50 bodov, tým pádom je úspešným riešiteľom a zároveň získava diplom: 

 

Kategória Bobrík (4.,5. roč.) : Laura B., Pavel S., Kristína M., Lenka F., Sebastien N., Peter M., Simona H., Martina A., Vladimír H.

 

Kategória Benjamín ( 6. a 7. roč.): Soňa J., Tatiana G.

 

Kategória Kadet (8. - 9. roč.): Kristián C., Nikola P.

 

Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži a gratulujeme výhercom.