Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili prezentácie Duálne vzdelávanie, ktorú realizovala zástupkyňa profesijnej organizácie Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Žiaci sa dozvedeli:
 Čo všetko potrebujú, aby sa vedeli správne rozhodnúť pri výbere toho správneho povolania a strednej školy
 Aké sú možnosti kariérovej dráhy na Slovensku, ktorými sa môžu uberať po skončení základnej školy
 Čo je to systém duálneho vzdelávania a aké sú jeho výhody pre žiakov. 

Prezentácia prebieha online formou cez platformu Zoom v trvaní jednej vyučovacej hodiny.

duál