Oznamujeme rodičom, žiakom i učiteľom, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je od pondelka 29.11.2021 upravený rozvrh, aby sa nespájali a nepremiešavali skupiny z rôznych tried. Prosím skontrolujte si či práve u Vás nenastala zmena.

Na pondelok 29.11.2021 nezabudnite ani na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prístupné aj na Edupage, časti Žiadosti / Vyhlásenia !

Zároveň prosím všetkých o rešpektovanie epidemiologických opatrení, dbanie o zvýšenú hygienu a dodržiavanie zákazu vstupu rodičov do budov školy.
Ďakujeme za pochopenie.