Tradícia stavania Májov je súčasťou ľudových zvykov v našej obci. Aj tento zvyk sme si pripomenuli s našimi deťmi.  Deti oblečené v ľudových krojoch začali veselicu krásnymi ľudovými pesničkami. Za spoločného spevu piesne "Sadíme my máje, čo nám dajú za ne..." dievčatá zdobili vrcholce Mája farebnými stuhami a chlapci ho za pomoci pani učiteliek a starších žiakov postavili v areáli materskej školy. Deti si zatancovali a zaspievali za doprovodu heligonkárov z našej školy Rebeky Ninisovej, Peťa Juranku a Stanka Komadu. Týmto spôsobom sa snažíme tieto zvyky a tradície deťom v MŠ sprístupňovať a približovať, aby neupadli do zabudnutia. Veselý farebný Máj v interiéri aj exteriéri materskej školy bude vítať i odprevádzať naše deti počas celého mesiaca.