Vážení rodičia, POKIAĽ NIE JE NUTNÉ, aby Vaše dieťa od pondelka 29.11. zostávalo v ŠKD počas súčasnej epidemiologickej situácie, prosíme, aby po ukončení vyučovania odchádzalo domov. Personálne nevieme zabezpečiť, aby sa žiaci v poobedňajších hodinách v ŠKD nespájali do skupín z rôznych tried. V súčasnosti sú spájaní žiaci 1.A so 4.AB v triede ŠKD1 a 1.B s 2.A v triede ŠKD2.
Ďakujeme za pochopenie.

 

halloween

                                                                                                           

                                                                                                                         Viac prác vo fotogalérii.

VN

 

 

                                                                                                                            Viac prác vo fotogalérii:

Val1

 

 

                                                                                                                            Viac prác vo fotogalérii:

V našom školskom klube detí sme rozdelení do dvoch oddelení, ale veľmi úzko spolupracujeme. 

Začiatok školského roku bol pestrý. Okrem rôznorodých vedomostných a športových hier využívame náš voľný čas na kreslenie, strihanie, lepenie. Vytvorili sme veľa krásnych výrobkov, ktoré zdobia chodbu našej školy.

SKD 9 2019 01 SKD 9 2019 02 SKD 9 2019 03 SKD 9 2019 04 SKD 9 2019 05 SKD 9 2019 06 SKD 9 2019 08 SKD 9 2019 09 SKD 9 2019 10 SKD 9 2019 11