Vedenie školy:

riaditeľka školy:          Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

     Ekonómka:   pani Eva Komadová

     Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

     Školský psychológ: Mgr. Lucia Dodeková

Triedni učitelia:

Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Lucia Dodeková

Triedni učitelia:

Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Monika Reitšpís