polie2V piatok 24. 11. žiaci z krúžku Šikovné ruky navštívili kreatívne dielne v Žiline, kde sa naučili ako si vyrobia bábiky zo šúpolia. Bolo nam super.
 vianoce5Aj prípravy na vianočné sviatky sú v plnom prúde.
 

krok11V  tomto školskom roku sa opäť otvoril aj výtvarný krúžok. Medzi deťmi je obľúbený, pracuje v ňom až 25 detí. Stretávajú sa tu kamaráti v dvoch oddeleniach, každý pondelok a utorok. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby práca deti zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita v nich vyvolávala pocity radosti a uspokojenia. Deti tu nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si nové výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu a kreativitu. Svojimi prácami zdobia steny svojej školy, ale zapájajú sa aj do rôznych výtvarných súťaží. Ich niektoré práce v jesennom období si môžete pozrieť tu.

phoca thumb l ba 03V piatok 10. novembra plný autobus žiakov s pani učiteľkami smeroval do nášho hlavného mesta. Spoločne sme navštívli jediný knižný veľtrh na Slovensku - Bibliotéku a niečo sme sa naučili na výstave vedy a techniky Amavet. Zaujímavá bola i predajná výstava minerálov, kde sme mali možnosť vidieť a spoznať nádherné kamene a minerály z celého sveta. Po návšteve výstaviska Incheba naša cesta smerovala do centra starého mesta. Prešli sme sa okolo Dómu sv, Martina, Bibiany, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, prešli sme Michalskou bránou, či popri Rolandovej studni. Ďalšou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, ktoré sa svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme. No a na záver sme nemohli obísť ani známy Avion shoping centrum :-) Cesta domov bola skvelá: zábavno - vzdelávacia - pesničková, vďaka pani Helene, rodáčke z nášho mesta ?.

V piatok 20. 10. 2017 sa Malí bádatelia spolu s členmi športového krúžku vybrali na turistickú vychádzku. Počasie bolo krásne a slnečné, a tak si mohli užiť nádhernú jesennú prírodu. Pozvali si aj poľovníka p. Júliusa Dulára, ktorý im priamo v prírode poukazoval to, o čom im hovoril na besede v minulom školskom roku. Spoločne hľadali a poznávali rôzne stopy zvierat.  Poľovník im ukázal ako sa robia sadrové odliatky takýchto stôp a vyrobil deťom aj jednoduché píšťalky, ktoré môžu slúžiť aj ako vábničky zveri. Deti ho zasypali množstvom zvedavých otázok, na ktoré im zaujímavo odpovedal. Z vychádzky sa všetci vrátili síce unavení, ale plní nových zážitkov a skúseností. 

Vo štvrtok 19. 10. 2017  Malí bádatelia spolu s deťmi z divadelného a výtvarného krúžku navštívili bábkové divadlo v Žiline. Len pre nich herci zahrali svetoznámu rozprávku H. Ch. Andersena  o škaredom káčatku, z ktorého sa jedného dňa stala krásna labuť. Táto rozprávka plná hravosti a humoru deťom prezradila aké je to byť "iný", akú váhu majú slová a ako môžeme svojím konaním ovplyvniť život ľudí okolo nás. Rozprávka sa deťom veľmi páčila o čom svedčil aj ich potlesk na konci predstavenia.

Krúžok Malý bádateľ sa teší veľkej obľube u detí. Aj v tomto školskom roku má veľa členov, ktorí sa tešia na nové zážitky. V sobotu 14. 10. 2017 si pozvali aj kamarátov zo športového krúžku a spoločne sa vybrali navštíviť ZOO v Bojniciach. Ráno 50 detí spolu s vedúcimi krúžkov nastúpilo s veselou náladou do autobusu a tešili sa na výlet. V Bojniciach nás privítalo slnečné jesenné počasie a v ZOO nás už čakali rôzne zvieratá. Strávili sme tu nezabudnuteľných päť hodín plných zábavy, skvelých zážitkov a nových informácií. Domov sme sa vrátili podvečer síce unavení, ale s novými spomienkami.

Krúžok Bádateľ pre druhý stupeň zvýšil počet svojich členov a v tomto školskom roku začali pracovať už tri oddelenia tohoto obľúbeného krúžku pod vedením Janky Butkovej, Mariannky Korbášovej a Majky Miučkej. Všetci spoločne sme sa v sobotu 14. októbra vybrali zoznámiť sa spolu relaxačným pobytom v AquaCity Poprad. Cestu rýchlikom zopár detí absolvovalo celkom prvý raz. Nikdy predtým vlakom necestovali a cesta zo Žiliny do Popradu bola veľkým zážitkom umocneným návštevou aquaparku.

Deti z krúžku Šikovné ruky nezaháľajú. Svoju šikovnosť ukázali pri tvorbe jesenných ježkov, vymodelovali krásne domčeky z modelovacej hmoty a vytvorili oblohu, ktorá bude súčasťou slnečnej sústavy.

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Zameranie

Divadelný krúžok

PaedDr.M. Michtalíková

Rozvoj talentu a tvorivých schopností žiakov

Výtvarný krúžok

Mgr. E. Beranová

Deti výtvarnými umelcami

Šikovné ruky

Mgr, Z.Hubocká

Tvorivosť a zručnosť žiakov

Šikovní majstri

p.František Lapúnik

Rezbárstvo

Klavírny krúžok

Mgr. J. Potočárová

Program podľa nadania žiakov

Konverzácie v anglickom jazyku

Mgr. S. Chylíková

Cudzí jazyk zábavnou formou

Hasičský krúžok

p.Kučo

Zdatnosť a civilná ochrana

 

Malý bádateľ

PaedDr.M. Michtalíková

Turistika, šport, bádanie a relax pre žiakov I. stupňa

Malý bádateľ

Mgr. E. Beranová

Bádateľ

Mgr. M. Milučká

Turistika, šport, bádanie a relax pre žiakov II. stupňa

Bádateľ

Mgr. M. Korbášová

Počítačový relax klub

Mgr. M. Milučká

Počítače vo voľnom čase využívané na zábavu i učenie

Folklórny

Mgr.P.Kmecíková

ľudové tradície v piesňach a tancoch

Príprava na Testovanie zo SJL

Mgr. Z. Surmová

Pre žiakov 9. ročníka

Príprava na Testovanie z MAT

Ing. K. Gabríková

Pre žiakov 9. ročníka

Florbal

Mgr. M.Bírošík

Pre žiakov 5.- 7. ročníka

Florbal

Mgr. M .Bírošík

Pre žiakov 8.- 9. ročníka

Futbal

Bc. J. Jandzík

Pre žiakov do 9 rokov

Futbal

Bc. J. Jandzík

Pre žiakov od 9 rokov

Hádzaná

Mgr.Garabík

Pre dievčatá 3.-5. ročník

Gymnastika

Bc. J. Jandzík

Pre  žiakov 1.- 4. ročníka

Stolný tenis

Peter Svrček

Tréningy stolného tenisu

Športový krúžok

Mgr. Janeta Dulárová

Športovanie pre 1.stupeň

Volejbal

Mgr. M. Korbášová

Pre žiakov II. stupňa