Názov školy

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302

Adresa

Veľké Rovné 302

013 62 Veľké Rovné

Kontakty

Riaditeľka školy :  Mgr. Mária Milučká  041 558 23 66, 0911 558 235 
Zástupkyne         :  Mgr. Jana Potočárová - zástupkyňa riaditeľa  041 558 23 66, 0911 558 235 
 Gabriela Zajacová - zástupkyňa pre materskú školu
 041 558 21 78, 0911 298 443
 Mária Boková - zástupkyňa pre školskú jedáleň
 041 558 23 46, 0911 558 234
 kontakt - materská škola (nové triedy nad jedálňou)  0911 333 671

Email

skolavelkerovne(at)gmail.com

riaditelskoly(at)gmail.com

 *(at) v e-mailovej adrese je potrebné nahradiť znakom @