Rozlúčková torta vonia,

na nej sviečka horí,

sfúknime ju spolu,

šťastní sme tu boli.

      Poslednýkrát škôlkar som,

      zahrám sa a zaspievam,

      mám šesť rokov, škola volá.

      Dovidenia. Odchádzam.

Náš novovysadený a upravený les sa čarovnou paličkou zrazu premenil na zázračný rozprávkový les. Víly a škriatkovia tancom vítali leto, tešili sa z vysadených stromčekov a čistého lesa. Vyskúšali si nové domčeky, ktoré im deti z našej materskej školy postavili, a to len z materiálov, ktoré našli v lese. Šišky, kamene, konáre.....

Radosti a veselosti nebolo konca kraja ...

 

Naša materská škola sa v spolupráci s pánom poľovníkom Fulmekom, zapojila do projektu, ktorý vyhlásilo nakladateľstvo FORUM v Bratislave. Spoločne sme prežili zaujímavé a  náučné predpoludnie v lese. Vypočuli sme si pútavú prednášku o práci poľovníka, vysadili sme nové stromčeky, vyčistili časť lesa, plnili rôzne aktivity s enviromentálnou tematikou a postavili rozprávkové domčeky pre lesných škriatkov a víly. Unavení sme sa pohostili maškrtami, ktoré nám mamičky pripravili.

Ďakujeme p. Fulmekovi a jeho rodine za ich čas a ochotu pri realizácii projektu.

Dňa 20. 6. sa uskutočnil celodenný výlet detí z tried  VČIELKY, LIENKY  a MOTÝLIKY na futbalovom  ihrisku Nivy. Tento deň bol pre nás plný hier a zábavy. Veľmi sme sa tešili aj na piknik v prírode, počas ktorého sme si oddýchli a spapali, čo nám mamičky nabalili. Deti sa hrali  rôzne pohybové hry, chlapci hrali futbal a dievčatá sa hrali lúčne hry, a hry so spevom. Veľmi nám chutil aj guláš v prírode, ktorý nám pripravili tety kuchárky. Po dobrom obede sme si oddýchli pod prístreškom na piknikových dekách a vypočuli sme si pri tom aj rozprávku. Na záver nás čakala diskotéka a výtvarné aktivity podľa výberu detí.

Z ihriska deti odchádzali unavené, ale plné zážitkov.

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili s našimi predškolákmi do celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku  s názvom OBRÁZOK PRE DARINKU - VOŇAVÉ LETO. Výtvarné práce detí boli originálne a nápadité. Deťom a ich krásnym prácam držíme palce, aby sa organizátorom páčili.

V našej materskej škole sa 31.5. 2022 a 1.6.2022 uskutočnili výnimočné dni pre deti pri príležitosti MDD.

Dňa 31.5. sme prežili  športový deň v telocvični pod vedením certifikovanej trénerky a inštruktorky Michaely Výbochovej. Deti aktívne cvičili na malých fitness trampolínach – Jumping, s kombináciou s fitloptami. Cvičenie prebehlo hravou formou za sprievodu veselej hudby.

Druhý deň 1.6. sme strávili v prírode, kde nás čakali rôzne enviromentálne a športové aktivity spojené s poznávaním rastlín, stromov, pozorovaním drobného hmyzu a objavovaním krás prírody. Vyčistili a upratali sme kus lesa, čím u detí pestujeme ochranárske postoje a zdôrazňujeme im význam a hodnotu životného prostredia nielen pre človeka, ale aj pre rôzne živočíchy. Na záver sme si vychutnali zaslúžený oddych a čakala nás aj sladká odmena. 

Aj napriek tomu, že je ľudovej umeleckej výroby stále menej, existujú ešte nadšenci, ktorí na ľudové remeslá vyrábané tradične nedajú dopustiť. Aj vďaka nim sa remeslá udržiavajú pri živote. Aby naše deti nezabúdali na tradície našich predkov, tak sme pozvali do našej materskej školy ľudovú remeselníčku p.hrnčiarku Annu Čičkovú. Deti mali možnosť vyskúšať svoju zručnosť pri práci s hlinou a získať nové poznatky o najstaršom remesle hrnčiarstve. Domov si odniesli vlastnoručne vyrobenú misku v tvare srdiečka.

Dňa 18.5. nás v dopoludňajších hodinách navštívilo divadlo Morgonrock z Bytče s veselou rozprávkou O čertovi Kolofónovi. Hlavný hrdina čert Kolofón to mal náročné. Jeho príbeh oneskoreného dospievania začal, keď ho poslal Lucifer na zem, aby priniesol aspoň dve neposlušné deti. Dej dostal spád, keď Kolofón stretol  hyperaktívne deti fičiace na biostrave Janka a Marienku, ktorí sa rozhodli, že z neho spravia poriadneho čerta.                          

Prežili sme hodinu neopakovateľnej zábavy.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 po dohode  zriaďovateľom Obec Veľké Rovné  a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Termín podávania žiadosti :  do 31.mája 2022

Miesto podávania žiadosti: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobné doručenie žiadosti v uvedenom termíne, 
  • poštou, 
  • vhodením do poštovej schránky pri vstupe do školy.

Tlačivo žiadosti : ŽIADOSŤ o PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY