Jeseň sa v slovenských dedinách odpradávna spájala s tradíciou tlačenia kapusty. Túto tradíciu sme si už tradične pripomenuli aj s našimi deťmi.  Aby naši škôlkari tento zvyk spoznali, museli si ho spoločnými silami vyskúšať. Deti oblečené v kroji, s pomocou p.učiteliek  kapustu  strúhali a pomáhali pridávať dôležité ingrediencie, ktoré urobia z kapusty chutnú kvasenú pochúťku. Pripomenuli sme si aj ďalšie tradície na jeseň, ako šúpanie  fazule, vyklepávanie makovíc, či lúpanie kukurice.

Už teraz sa deti tešia na ďalšie aktivity, ktoré nám ešte pani Jeseň prinesie.

K našim aktivitám v jeseni patrí aj návšteva cintorína. Aj v tomto roku sme so spomienkou na našich blízkych zosnulých zapálili na cintoríne sviečky a pomodlili sa za všetkých zomrelých.

Na dvere nám zaklopal Október– mesiac úcty k starším. Aj v našej materskej škole sme si s deťmi pripomenuli to, že si máme uctiť našich starkých a dávať im najavo našu lásku. V rámci všetkých tried sme sa celý týždeň venovali tejto téme. Rôznymi aktivitami sme sa snažili budovať úctu k starším. Pri tejto príležitosti sme si pozvali do materskej školy milé tety Rovňanské spevule, ktoré nám zaspievali rôzne piesne, trávnice a porozprávali, ako sa žilo kedysi. Deti sa im poďakovali krásnym darčekom a zarecitovali báseň, ktorú sa naučili. Milý darček si deti pripravili aj pre svojich starkých v podobe hrnčeka, ktorý ukrýval malé prekvapenie. Veríme, že týmto vyjadrením úcty k našim starým rodičom sme im spríjemnili októbrové dni. Veď, kto iný by si to zaslúžil viac než oni?

Dňa 7.10. sme strávili príjemné dopoludnie v prírode spojené s púšťaním šarkanov. Počasie bolo príjemné, svietilo teplé  slniečko a vetrík jemne pofukoval. Všetky deti sa vyšantili so šarkanmi, ktorí boli rôznych farieb a tvarov. Na chvíľku sme sa stali aj bádateľmi a objavovali sme krásy jesennej prírody. Pozorovali sme premeny v prírode, rastliny, zvieratká a zahrali sa rôzne pohybové hry. Počasie nám prialo, akcia sa vydarila a deti odchádzali veselé a spokojné.

Slovenský  zväz záhradkárov vo Veľkom Rovnom opäť po dvoch rokoch zorganizoval tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.  Vystavovali rôzne druhy ovocia a zeleniny, jesenné dekorácie, výrobky z prírodnín, ale aj rôzne druhy izbových a balkónových kvetov. Obohatením výstavy boli aj výtvarné práce našich detí z MŠ.

Milí rodičia, aj touto cestou Vám chceme priblížiť, čo sme sa už počas mesiaca september naučili.  Našou snahou bolo vytvoriť optimálne podmienky v procese adaptácie novoprijatých detí na prostredie a podmienky materskej školy. V prvých týždňoch v materskej škole detihravou formou spoznali svojich kamarátov, pani učiteľky aj ostatných zamestnancov. Oboznamovali sme sa s priestormi materskej školy, zoznámili so školským dvorom a vzájomne sme si porozprávali pocity, zážitky a dojmy z prežitých prázdnin. Naučili sme sa dodržiavať základné hygienické návyky a zásady ochrany zdravia, udržiavali poriadok vo svojom okolí a pre cvičovali základné sebaobslužné činnosti. Rozvíjali základné pohybové schopnosti a návyky, podporovali motorický vývin, zvyšovali telesnú zdatnosť a odvahu. Deti spoznávali charakteristické znaky ročného obdobia, prejavovali zručnosť a praktickú tvorivosť pri zobrazovaní zážitkov z jesennej prírody. Aj do priestorov našej materskej školy zavítala pani „Jeseň“.  Deti sa oboznamovali s darmi, ktoré ponúka záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode, farby, ktorými jeseň premaľovala svet okolo nás. V spolupráci s rodičmi sme si vytvorili pestrý jesenný kútik s rôznymi druhmi ovocia, zeleniny, kvetov a plodov z lesa. Celú výstavu dopĺňali krásne výtvarné práce našich detí.

Nástup dieťaťa do materskej školy nie je niekedy jednoduchý. Ale naše nové detičky žabky a slniečka  zvládli tento nástup na jednotku. Prvé týždne boli deti  pozorovatelia, zoznamovali sa s prostredím MŠ, s novými kamarátmi, s učiteľkami a novým prostredím. „Teraz. keď sme prestali plakať , sa môžeme spolu aj takto pekne zahrať.“

Hra je neoddeliteľnou a najprirodzenejšou činnosťou detí v MŠ. Čas v materskej škole sme prvé týždne trávili hrou s kamarátmi, vytvárali  sme rozličné stavby, veže, dopravné prostriedky, domčeky, spoznávali sme blízke okolie materskej školy... Výtvory našich škôlkarov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Pri nástupe do materskej školy potrebuje Vaše dieťatko:

 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - bude k dispozícii pri vstupe do MŠ (môžete odovzdať aj elektronicky na EduPage alebo vytlačiť a vypísať v pohodlí domova a priniesť do MŠ v deň nástupu), 
 • papučky - pevná obuv s bielou podrážkou (nie crocs, sandálky, balerínky...),
 • náhradné oblečenie do skrinky,
 • pyžamko (deti, ktoré budú spávať),
 • prefotená kartička poistenca (detičky, ktoré zmenili poisťovňu a detičky, ktoré do škôlky nechodili),
 • na úrazové poistenie 1,80 € na dieťa/rok,
 • predškoláci úbor na cvičenie = tričko s krátkym rukávom a pohodlnné krátke nohavice.
 • Prosíme rodičov, aby všetky veci deťom podpísali.

Informácie:

 • Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 16:00 hod.
 • Príchod  je od 6:30 do 8:00 hod., následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržte čas príchodu),
 • Zaradenie do tried v šk. roku 2022/2023 bude zverejnené vo vstupnej chodbe materskej školy a na Edupage,
 • MŠ v budove ZŠ: Trieda VČIELKY, LIENKY a MOTÝLIKY: Deti sa prezúvajú vo vstupnej chodbe, topánočky si uložia do políc na prízemí materskej školy a v sprievode rodičov výťahom alebo schodiskom prídu do šatne. Rodičia vstupujú len do priestorov šatne, pre odovzdanie dieťaťa zazvonia na zvonček a dieťa preberie výlučne zamestnanec materskej školy.
 • MŠ v budove nad jedálňou: Trieda SLNIEČKA a ŽABKY: Deti sa prezúvajú vo vstupnej chodbe, topánočky si uložia do políc na prízemí materskej školy, ostatné veci si odložia do skrinky. V sprievode rodičov prídu k vstupným dverám na poschodí a rodičia pre odovzdanie dieťaťa zazvonia na zvonček a dieťa preberie výlučne zamestnanec materskej školy.
 • Materská škola zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra podľa štandardných pravidiel.
 • V budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu:
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené materskou školou.
 • Žiadame rodičov, aby deťom nedávali do MŠ mobily, šperky, Smart hodinky,...

Kontakty:

Materská škola v budove ZŠ: 041 558 2178    mobil: 0911 298 443 

Materská škola nad jedálňou:   mobil: 0911 333 671

Pre tých z Vás, ktorí v septembri povedú svoje dieťatko po prvý raz do škôlky ponúkame niekoľko tipov, ako ho na túto významnú udalosť v jeho živote pripraviť.

Niektoré deti si v novom prostredí zvyknú ľahko, tešia sa a ráno v šatni Vám ani nestihnú dať pusu a už utekajú za hračkami, kamarátmi ... Iné sa síce tešia, ale po prvých dňoch, keď zistia, že je to "navždy", môžu začať škôlku odmietať a na prispôsobenie sa novej situácii potrebujú viac času.

Dieťa pri nástupe do materskej školy má zvládať na základnej úrovni hygienické návyky. Plienky v materskej škole nie sú povolené. Dieťa má vedieť oznámiť, že potrebuje použiť WC. Malo by zvládať základné pohyby ako sú chôdza, chôdza po schodoch, chôdza cez prekážky, pomalý beh. Nemalo by mať strach z iných detí. Dieťa má prejavovať snahu samostatne sa obliekať, má prejavovať snahu samostatne jesť lyžicou a piť, aby bolo možné s pomocou učiteľky dokončiť stravovací proces.

Materská škola by sa nikdy nemala spájať s niečím negatívnym. Je vhodné chodievať už pred nástupom do materskej školy s dieťaťom na prechádzky do okolia školy, rozprávať mu o deťoch na dvore. Nikdy neprejavovať pred dieťaťom najavo vlastné obavy a neistotu. Z prvého dňa pobytu v materskej škole by sa mohla stať malá rodinná oslava. Je vhodné, ak dieťa vlastnoručne nakreslí obrázok pre pani učiteľku. Rodič musí dávať najavo, že škôlka je samozrejmou súčasťou každodenného života. Je vítané, ak rodič a dieťa pol roka pred nástupom do materskej školy, absolvuje po dohode prvé skúsenosti s odlúčením od rodiča, získa často prvé skúsenosti so zapájaním do hier s inými deťmi v kolektíve.