klokanko3klokanko1Výsledky súťaže Matematický klokan - najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. S klokanovskými úlohami sa popasovali aj žiaci našej školy.
Diplom úspešného riešiteľa získali:
Klokanko 1: Martin Ďurkač, Dávid Malík, Sabína Hrmelová, Nella Škoríková, Lea Majková, Matej Mohylák, Laura Babčanová, Terézia Tarabíková
Klokanko 2: Boris Bavlšík, Alžbeta Kasprzyková, Roman Ladislav Jakubis, Chiara Gabríková, Marcus Fakundíny, Adam Sapieta
Klokanko 3: Lukáš Kudelčík
Klokanko 4: Kristína Ráztočná, Nella Hnáthová, Barbora Palagyová, Filip Kožuško, Denis Šibík
V.A: Izabela Veronika Pavelčíková, Kristína Mohyláková, Tomáš Dudoň
VI.A: Adriana Labajová
Najúspešnejší na 2. stupni bol Michal Věstinský z VIII.A. Ostatní žiaci získali účastnícky diplom. Všetkým súťažiacim blahoželáme!