naj citatel1naj citatel2Opäť sa skončil jeden školský rok a s ním aj ďalší ročník čitateľskej súťaže O najaktívnejšieho čitateľa, ktorú vyhlásila školská knižnica v spolupráci s obecnou knižnicou. Cieľom bolo prilákať do knižnice viac záujemcov o čítanie kníh. Potešil nás záujem žiakov, ktorí si našli čas a navštevovali obidve knižnice a tiež si vybrali knihy, ktoré aj prečítali. V školskej knižnici sa výhercom stal Tadeáš Hulín zo 7.A triedy a v obecnej knižnici to bol Oliverko Labaj z 2.A a Viktória Heššová z 9.A triedy. Výhercom blahoželáme a veríme, že v budúcom školskom roku budeme mať čitateľov ešte viac.