ČLENOVIA 2022/2023                               PLÁN PRÁCE

                                                            ŠTATÚT

      ŠTATÚT

                                 PLÁN PRÁCE

                  ČLENOVIA

 

SEPTEMBER

  • · Úvodné zasadnutie školského parlamentu – predstavenie členov šk. parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried
  • · 2. zasadnutie: voľba predsedu a podpredsedu šk. parlamentu, schválenie Štatútu šk. parlamentu a schválenie Plánu činnosti ŠP na školský rok 2019/2020

Predseda: Natália Palková IX.A

Podpredseda: Nina Gaňová IX.B

Predseda:                            Marek Gabrík IX.B

Podpredseda:                      Klára Petrovská VIII.A

Predseda:                   Barbora Chudejová IX.A

Podpredseda:             Michaela Bobčíková IX. B