Vážení kolegovia, milí žiaci!
Pre všetky školopovinné deti už začali ich vytúžené letné prázdniny a pre učiteľov obdobie letných dovoleniek ...

Dovoľte mi ešte poďakovať všetkým zamestnancom školy za ich prácu. Ďakujem našim žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, za šírenie dobrého mena našej školy. Ďakujem rodičom za pomoc a trpezlivosť. Ďakujem celému obecnému úradu za vždy prítomnú ochotu pomôcť. Ďakujem za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, za vždy prítomnú pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba lepším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť...
Slová vďaky patria aj všetkým našim kuchárkam, upratovačkám a nášmu šikovnému pánovi školníkovi.
Bez vás by chod školy nebol možný. Ak sa snáď niekedy cítite nepovšimnutí, určite to tak nie je a všetci si veľmi vážime vašu prácu.
Prajem Vám, aby čas školských prázdnin priniesol všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu a načerpanie nových síl v kruhu rodiny i priateľov.
Ani sa nenazdáme a príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi, učiteľmi...
Vaša pani riaditeľka  Mária Milučká

Prinášame Vám druhé číslo nášho školského časopisu "Učený tovariš". Nájdete v ňom zaujímavosti z diania školy a tvorbu našich žiakov.
Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov.

Ako sa darilo deviatakom na programovaní? To nám ukázali 27.6.2022 na dolnej chodbe našej školy. Predstavili žiakom 1. a 2. stupňa  5 robotov, ktoré postavili zo stavebnice Lego Mindstorms – EV3STORMS, SPIK3R, TR3CKER, GRIP3R, R3PTOR. Funkcie a programy jednotlivých robotov si mohli žiaci aj vyskúšať. A to sa všetkým veru páčilo. Dokonca aj malým škôlkarom, ktorí si prezentáciu robotov pozreli 28.6.2022. Rovnako im aj naše štvrtáčky (Silvia Korbášová, Nina Mikolášiková a Kristína Ráztočná) ukázali nového robota QOBO, slimáčika, ktorého programujú na 1. stupni a je vhodný aj pre deti z MŠ.

LEGO

naj citatel1naj citatel2Opäť sa skončil jeden školský rok a s ním aj ďalší ročník čitateľskej súťaže O najaktívnejšieho čitateľa, ktorú vyhlásila školská knižnica v spolupráci s obecnou knižnicou. Cieľom bolo prilákať do knižnice viac záujemcov o čítanie kníh. Potešil nás záujem žiakov, ktorí si našli čas a navštevovali obidve knižnice a tiež si vybrali knihy, ktoré aj prečítali. V školskej knižnici sa výhercom stal Tadeáš Hulín zo 7.A triedy a v obecnej knižnici to bol Oliverko Labaj z 2.A a Viktória Heššová z 9.A triedy. Výhercom blahoželáme a veríme, že v budúcom školskom roku budeme mať čitateľov ešte viac.

Žiaci 1. A a 1. B triedy s p. učiteľkami sa rozhodli, že si zaspomínajú na imatrikulácie, Šaša Jaša, ktorý nás sprevádzal šlabikárovým obdobím a oslávia ukončenie 1. školského roka. Na tento účel si pripravili besiedku a pozvali aj rodičov a starých rodičov. Program, ktorý si pripravili ako poďakovanie za podporu a pomoc počas celého školského roka pri učení sa rodičom páčil a deti si užívali rozhovory s rodičmi, v ktorých sa vracali do školských lavíc. Sladký šlabikár deťom chutil.

besiedka prvakov

                citajme si 1 stupen    5rocnik    5rocnik2

V dňoch 20. 6. - 24. 6. prebehol na našej šk ole čitateľský maratón Čítajme si. Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. 

Podujatie sa organizuje  na podporu čítania detí a mládeže. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie  poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna,  podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť.

Záštitu nad podujatím prevzala  pani prezidentka Zuzana Čaputová.  Tento rok čítalo 62 062 detí z celého Slovenska.  Sme radi, že sme aj my mohli prispieť k tomuto výsledku. Z našej školy sa k čítaniu pripojilo 248 žiakov.

                  6rocnik 7A 7B 

                                             8rocnik  9rocnik

 

 

twist5twist4V slnečné júnové ráno, pondelok 13. 6. 2022 sa pred školou stretli štvrtáci a netrpezlivo čakali na príchod autobusu, ktorý ich odvezie na vytúženú školu v prírode. Deti sa tešili aké dobrodružstvo zažijú. Po hodinovej jazde nás pán šofér bezpečne doviezol do cieľa RZ Oliwa v Trenčianskej Teplej.
„Dobrodružstvo, šantenie, oddych, šport, zeleň, túry, diskotéky, animátori, súťaže, zábava, hry, voda, tímy, výlet, málo učenia, dobrý program, opekanie, odmeny dobré jedlo, kamarátstvo bodovanie, spomienky“. 

Deti zažili krásny týždeň, na ktorý budú dlho spomínať. Bolo naozaj veľmi super!

FOTOGALÉRIA

klokanko3klokanko1Výsledky súťaže Matematický klokan - najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. S klokanovskými úlohami sa popasovali aj žiaci našej školy.
Diplom úspešného riešiteľa získali:
Klokanko 1: Martin Ďurkač, Dávid Malík, Sabína Hrmelová, Nella Škoríková, Lea Majková, Matej Mohylák, Laura Babčanová, Terézia Tarabíková
Klokanko 2: Boris Bavlšík, Alžbeta Kasprzyková, Roman Ladislav Jakubis, Chiara Gabríková, Marcus Fakundíny, Adam Sapieta
Klokanko 3: Lukáš Kudelčík
Klokanko 4: Kristína Ráztočná, Nella Hnáthová, Barbora Palagyová, Filip Kožuško, Denis Šibík
V.A: Izabela Veronika Pavelčíková, Kristína Mohyláková, Tomáš Dudoň
VI.A: Adriana Labajová
Najúspešnejší na 2. stupni bol Michal Věstinský z VIII.A. Ostatní žiaci získali účastnícky diplom. Všetkým súťažiacim blahoželáme!