Vedenie školy:

riaditeľka školy:          Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

     Triedni učitelia:

     1.A   Mgr. Mária Pacíková                                            5.A   Mgr. Jana Butková

     1.B   Mgr. Matej Jakubcsik                                           5.B   Mgr. Elena Sadloňová

     2.A   PaedDr. Magdaléna Michtalíková                       6.A   Mgr. Eva Drličiaková

     2.B   Mgr. Paula Kmecíková                                         7.A   Mgr. Andrea Lacková

     3.A   Mgr. Emília Zúdorová                                           8.A  Mgr. Ľubomíra Augustínová

     4.A   Mgr. Zuzana Hubocká                                           9.A  Ing. Katarína Gabríková (aj výchovný poradca)

Bez triednictva:               

     Mgr. Matej Bírošík, Mgr. Marianna Korbášová, Mgr. Janka Macková, Bc. Katarína Martausová, Mgr. Kristína Gulčíková

Na materskej dovolenke: Mgr. Simona Korčeková (Chylíková), Mgr. Zuzana Tomaníková (Surmová)

PODPORNÝ TÍM:

       Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

       Školský psychológ: Mgr. Bianka Mičúchová

       Asistenti učiteľa: Mgr. Jana Dulárová, Bc. Janka Škerková, Mgr. Zuzana Vaclavíková

Školský klub detí: Katarína Kučová, Mgr. Katarína Hološová

Materská škola:

zástupkyňa pre materskú školu: Gabriela ZAJACOVÁ

     trieda SLNIEČKA:  Mária Lipková, Zuzana Gabríková

     trieda ŽABKYMária Bočejová,  Mgr. Michaela Kecíková    

     trieda LIENKY: Bc. Anna Boková, Mgr. Lenka Juranková

     trieda MOTÝLIKY: Anna Hrtánková, Mgr. Zuzana Belejíková 

     trieda VČIELKY: Mgr. Barbora Gablíková, Gabriela Zajacová 

 Na materskej dovolenke: Mgr. Alena Cipková, Bc. Katarína Palková

Školská jedáleň:

vedúca školskej jedálneMária BOKOVÁ

    kuchárky: Irena Bátorková, Darina Bučová, Emília Kolková, Renáta Malíková, Mária Škorvanová

Ekonómka: Eva Komadová

Školník: Ján Mičieta

Prevádzkoví zamestnanci:

     Darina Hlavačáková, Gabriela Krchová, Zuzana Ninisová, Jana Ponechalová, Veronika Tarabíková

Externí zamestnanci:

Evka Švichká - personalistika a mzdy

Richard Hromec - správca počítačovej siete

Iveta Dupkalová - prevádzkový zamestnanec 

Vedenie školy:

riaditeľka školy:          Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

     Triedni učitelia:

Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Lucia Dodeková

Triedni učitelia:

Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Monika Reitšpís