Vedenie školy:

riaditeľka školy:          Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

     Triedni učitelia:

     1.A PaedDr. Magdaléna Michtalíková                        5.A   Mgr. Eva Drličiaková

     1.B Mgr. Paula Kmecíková                                          6.A   Mgr. Andrea Lacková

     2.A Mgr. Emília Beranová                                            7.A   Mgr. Ľubomíra Augustínová

     3.A Mgr. Zuzana Hubocká                                            7.B   Mgr. Jana Butková

     4.A   Mgr. Mária Pacíková                                             8.A   Ing. Katarían Gabríková (aj výchovný poradca)

     4.B   Mgr. Elena Sadloňová                                          9.A   Mgr. Janka Macková

Bez triednictva:               

     Mgr. Matej Bírošík, Mgr. Marianna Korbášová, Bc. Katarína Martausová, Mgr. Zuzana Šichmanová

Na materskej dovolenke: Mgr. Simona Korčeková (Chylíková), Mgr. Zuzana Surmová, Mgr. Monika Reitšpís

PODPORNÝ TÍM:

       Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

       Školský psychológ: Mgr. Lucia Dodeková

       Asistenti učiteľaMgr. Jana Dulárová, Mgr. Matej Jakubcsik, Bc. Janka Škerková

Školský klub detí: Katarína Kučová, Mgr. Katarína Hološová

Materská škola:

zástupkyňa pre materskú školuGabriela ZAJACOVÁ

     trieda SLNIEČKABc. Michaela Kecíková, Mária Lipková

     trieda ŽABKY: Mária Bočejová, Lucia Bariaková do 1/2022,   Mária Šikulová - od 21.2.2022    

     trieda LIENKYBc. Anna Boková, Mgr. Lenka Juranková

     trieda MOTÝLIKY: Anna Hrtánková, Mgr. Zuzana Belejíková 

     trieda VČIELKY: Mgr. Barbora Gablíková, Gabriela Zajacová 

 Na materskej dovolenke: Mgr. Alena Cipková, Bc. Katarína Palková

Školská jedáleň:

vedúca školskej jedálneMária BOKOVÁ

    kuchárky: Irena Bátorková, Darina Bučová, Emília Kolková, Renáta Malíková, Mária Škorvanová

Ekonómka: Eva Komadová

Školník:Ján Mičieta

Prevádzkoví zamestnanci:

     Darina Hlavačáková, Gabriela Krchová, Zuzana Ninisová, Jana Ponechalová, Veronika Tarabíková

Externí zamestnanci:

Evka Švichká - personalistika a mzdy

Richard Hromec - správca počítačovej siete

Iveta Dupkalová - prevádzkový zamestnanec