Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Monika Reitšpís

Triedni učitelia:

1.A Mgr. Zuzana Hubocká

2.A   Mgr. Mária Pacíková

2.B   Mgr. Veronika Pagáčová

3.A   PaedDr. Magdaléna Michtalíková        

3.B   Mgr. Paula Kmecíková

4.A   Mgr. Emília Beranová

4.B   Mgr. Elena Sadloňová

5.A   Mgr. Mgr. Ľubomíra Augustínová

        5.B   Mgr. Jana Butková

6.A   Ing. Kataría Gabríková

7.A   Mgr. Zuzana Surmová (aj výchovný poradca)

8.A   Mgr. Marianna Korbášová

9.A   Mgr. Eva Drličiaková

9.B   Mgr. Jana Funtíková

Bez triednictva:               

Mgr. Matej Bírošík

Mgr. Andrea Lacková

Mgr. Janka Macková

        Mgr. Martina Vráblová

Asistent učiteľa: Mgr. Jana Dulárová, Bc. Anna Malíková. Bc. Janka Škerková

Školský klub detí: Katarína Kučová, Mgr. Katarína Hološová, Mgr. Martina Vráblová

Materská škola:

zástupkyňa pre materskú školu:   pani Gabriela ZAJACOVÁ

Mgr. Zuzana Belejíková

Bc. Anna Boková

Mgr. Alena Cipková (MD)

        Mgr. Barbora Gablíková 

Anna Hrtánková

        Bc Lenka Juranková 

Bc. Katarína Palková (MD)

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálne:   pani Mária BOKOVÁ

Irena Bátorková

Emília Kolková

Renáta Malíková

        Margita Michalisková

Mária Škorvanová

Školník:

pán Ján Mičieta

Prevádzkoví zamestnanci:

Darina Hlavačáková

Gabriela Krchová

Zuzana Ninisová

        Jana Ponechalová

Veronika Tarabíková