Vedenie školy:

riaditeľka školy:         Mgr. Mária MILUČKÁ

zástupkyňa riaditeľa:  Mgr. Jana POTOČÁROVÁ

Ekonómka:   pani Eva Komadová

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Elena Blažková

Školský psychológ: Mgr. Lucia Dodeková

Triedni učitelia:

1.A Mgr. Emília Beranová

2.A Mgr. Zuzana Hubocká

3.A   Mgr. Mária Pacíková

3.B   Mgr. Elena Sadloňová

4.A   PaedDr. Magdaléna Michtalíková        

4.B   Mgr. Paula Kmecíková

5.A   Mgr. Andrea Lacková

6.A   Mgr. Mgr. Ľubomíra Augustínová

6.B   Mgr. Jana Butková

7.A   Ing. Kataría Gabríková

8.A   Mgr. Zuzana Surmová (aj výchovný poradca)

9.A   Mgr. Marianna Korbášová

Bez triednictva:               

Mgr. Matej Bírošík

Mgr. Eva Drličiaková

Mgr. Jana Funtíková

Mgr. Janka Macková

Asistent učiteľa: Mgr. Jana Dulárová, Bc. Anna Malíková. Bc. Janka Škerková

Školský klub detí: Katarína Kučová, Mgr. Katarína Hološová

Materská škola:

zástupkyňa pre materskú školu:   pani Gabriela ZAJACOVÁ

Mgr. Zuzana Belejíková

Bc. Anna Boková

Mgr. Alena Cipková (MD) - zastupuje Lucia Bariaková

Mgr. Barbora Gablíková 

Zuzana Gabríková (MD) - zastupuje Bc. Michaele Kecíková

Anna Hrtánková

Bc Lenka Juranková 

Mária Lipková

Bc. Katarína Palková (MD) - zastupuje Mária Bočejová

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálne:   pani Mária BOKOVÁ

Irena Bátorková

Emília Kolková

Renáta Malíková

Margita Michalisková

Mária Škorvanová

Školník:  pán Ján Mičieta

Prevádzkoví zamestnanci:

Darina Hlavačáková

Gabriela Krchová

Zuzana Ninisová

Jana Ponechalová

Veronika Tarabíková