• Deň Zeme 2017

  Deň Zeme 2017

 • IQ OLYMPIÁDA - výsledky

  IQ OLYMPIÁDA - výsledky

 • SUDOKU

  SUDOKU

 • Siedmaci na exkurzii v záhradnom centre - Ekofit

  Siedmaci na exkurzii v záhradnom centre - Ekofit

 • Exkurzia - 5.A

  Exkurzia - 5.A

Deň Zeme 2017

Deň Zeme 2017

Deň Zeme je deň, ktorý je venovaný našej Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. V dnešnej dobe ide o sviatok poňatý hlavne z ekologickej stránky, kedy sa snažíme upozorniť na ničenie životného prostredia a zároveň vykonať niečo prospešné pre našu mo... Read more...

IQ OLYMPIÁDA - výsledky

IQ OLYMPIÁDA - výsledky

V dňoch od 3. do 7. apríla prebiehalo u nás  a tiež na iných školách po celom Slovensku školské kolo logickej súťaže IQolympiáda. Žiaci si preverili svoje logické myslenie nielen v oblasti matematiky. V celonárodnej konkurencii sa nám však nepodarilo pos... Read more...

SUDOKU

SUDOKU

Školského kola v riešení sudoku sa v pondelok 10.apríla zúčastnilo 24 žiakov. V časovom limite 30 minút mali vyriešiť čo najviac magických štvorcov. Nemôžeme povedať, že sme to zvládli hravo. V logickom myslení máme veľké medzery :-( Len sedem žiakov malo správne riešenia, ale žiaden nevyriešil všetky ponúkané úlohy. Až 17 žiakov nemalo žiaden úspech.

Read more...

Siedmaci na exkurzii v záhradnom centre - Ekofit

Siedmaci na exkurzii v záhradnom centre - Ekofit

19. apríla naši siedmaci navštívili záhradné centrum Ekofit v Kotešovej, aby sa i na vlastné oči presvedčili ako sa napríklad strojom ... Read more...

Exkurzia - 5.A

Exkurzia - 5.A

Dňa 12.4.2017 privítali našich piatakov v mestskej knižnici v Bytči. Pripravili si pre nich rôzne súťaže, spoznávali nové knižky, ich autorov, či ilustrátorov, kreslili rozprávkové námety. Po návšteve knižnice ich už čakali v sobášnom paláci. Zúčastnili sa prezentácie o veľkonočných svi... Read more...

Previous
Next

Informácie