• SKONČIL SA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK ...

  SKONČIL SA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK ...

 • DEVIATACI ODCHÁDZAJÚ...

  DEVIATACI ODCHÁDZAJÚ...

 • Posledný júnový deň

  Posledný júnový deň

 • Ocenenie k záveru vždy patrí

 • Výlet do Tatier

  Výlet do Tatier

DEVIATACI ODCHÁDZAJÚ...

DEVIATACI ODCHÁDZAJÚ...

Naši žiaci 2008 - 2017 

Read more...

Posledný júnový deň

Posledný júnový deň

Vážení kolegovia, milí žiaci!
Je posledný júnový deň ... Ďakujem všetkým učiteľom i žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, za šírenie dobrého mena našej školy. Chcela by som sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a ta... Read more...

Ocenenie k záveru vždy patrí

Predposledný školský deň sme si všetci spoločne zaspomínali na súťaže a akcie, na ktorých nás reprezentovali naši žiaci. Ocenených bolo veľa. Za krásne vecné ceny ďakujeme pánovi starostovi i rodičovskému združeniu. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa akokoľvek podieľali na šírení dobrého mena školy.

Read more...

Výlet do Tatier

Výlet do Tatier

Vo štvrtok 8.júna sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali na exkurziu do krásnej Belianskej jaskyne vo východných Tatrách. Cestou späť si prezreli krásy našich veľhôr v Tatranskom múzeu. Veľkou radosťou bolo fotenie sa v Tricklandii v Starom Smokovci, kde žiaci zažili putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. Každý si na výlete užil veľa zábavy.

... Read more...
Previous
Next

Informácie