arkany

 

Púšťanie šarkanov je jesenný rituál, ktorý obľúbujú deti aj dospelí. Prečo práve na jeseň? Dôvodom je fakt, že jesenný vietor býva nielen silnejší, ale aj najstabilnejší z hľadiska sily, aj smeru. Preto sme sa aj my, malí bádatelia a všetkovedkovia, vybrali 10. 11. na kopec pri sídlisku púšťať našich šarkanov. Slniečko nám síce nesvietilo, ale zato fúkal ideálny vietor. Šarkany boli krásne a vznášali sa v povetrí ako vtáci. Deti neúnavne behali a sem tam sa aj domotali.