Z radov rodičov Vás v školskom roku 2021/2022 zastupujú:

Jana Sotoňáková - predsedníčka
Anna Fulmeková - pokladníčka
Lucia Belúchová
Lucia Labajová
Andrea Nemčáková
Zuzana Litvíková
Adela Keraková
Kristína Jančoková

 

Poplatok na školský rok 2021/2022 ostáva nezmenený = 35 € na dieťa.